Seo Service

1298 Views
29/08/2016
Bảng giá

Bảng giá

BASIC

2 TRIỆU/ THÁNG

3 keywords

TOP 10 Google Việt Nam

Tối ưu hóa onpage cho SEO

Tối ưu hóa trang con

3 trang

Cài đặt Google Analytic

06 tháng

Chạy Google adword đi kèm

Phí duy trì / tháng

25%

Báo cáo định kỳ hằng tháng

STANDARD

3 TRIỆU/ THÁNG

5 keywords

TOP 10 Google Việt Nam

Tối ưu hóa onpage cho SEO

Tối ưu hóa trang con

5 trang

Cài đặt Google Analytic

06 tháng

Chạy Google adword đi kèm

Phí duy trì / tháng

25%

Báo cáo định kỳ hằng tháng

ADVANCED

5.5 TRIỆU/ THÁNG

10 keywords

TOP 10 Google Việt Nam

Tối ưu hóa onpage cho SEO

Tối ưu hóa trang con

8 trang

Cài đặt Google Analytic

06 tháng

Chạy Google adword đi kèm

Phí duy trì / tháng

25%

Báo cáo định kỳ hằng tháng

PRO

8.5 TRIỆU/ THÁNG

15 keywords

TOP 10 Google Việt Nam

Tối ưu hóa onpage cho SEO

Tối ưu hóa trang con

15 trang

Cài đặt Google Analytic

06 tháng

Chạy Google adword đi kèm

Phí duy trì / tháng

25%

Báo cáo định kỳ hằng tháng

  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • → Áp dụng cho thời gian S.E.O : 6 tháng – Chu kỳ thanh toán : 03 tháng/ lần
  • → Keyword áp dụng có độ dài >= 3 từ và có lượt tìm kiếm TB/tháng <1.000
  • → Giảm 20% cho thời gian SEO kéo dài 8 tháng
  • → Giảm 30% cho thời gian SEO kéo dài 12 tháng
alo
1900-6946