Seo Service

3848 Views
29/08/2016
Bảng giá

Bảng giá

BASIC

2.5 TRIỆU/ THÁNG

< 20 keywords

Cam kết traffic về website

TOP 30-05 Google Việt Nam

Tối ưu hóa onpage cho SEO

Cài đặt Google Analytic

06 tháng

Chạy Google adword đi kèm

Phí duy trì / tháng

50%

Báo cáo định kỳ hằng tháng

STANDARD

3.5 TRIỆU/ THÁNG

< 35 keywords

Cam kết traffic về website

TOP 30-05 Google Việt Nam

Tối ưu hóa onpage cho SEO

Cài đặt Google Analytic

06 tháng

Chạy Google adword đi kèm

Phí duy trì / tháng

50%

Báo cáo định kỳ hằng tháng

ADVANCED

5.5 TRIỆU/ THÁNG

< 50 keywords

Cam kết traffic về website

TOP 30-05 Google Việt Nam

Tối ưu hóa onpage cho SEO

Cài đặt Google Analytic

06 tháng

Chạy Google adword đi kèm

Phí duy trì / tháng

50%

Báo cáo định kỳ hằng tháng

PRO

8.5 TRIỆU/ THÁNG

< 70 keywords

Cam kết traffic về website

TOP 30-05 Google Việt Nam

Tối ưu hóa onpage cho SEO

Cài đặt Google Analytic

06 tháng

Chạy Google adword đi kèm

Phí duy trì / tháng

50%

Báo cáo định kỳ hằng tháng

  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • → Giảm 20% cho thời gian SEO kéo dài 8 tháng
  • → Giảm 30% cho thời gian SEO kéo dài 12 tháng
  • → Chu kỳ thanh toán : 03 tháng/ lần
  • → Từ khóa có độ dài >= 3 từ và có lượt tìm kiếm TB/tháng <1.000 do AZTech đề xuất
  • → Bảng giá có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm.
0903 858 865