Google Ads

3844 Views
29/08/2016
Bảng giá

Bảng giá

 

Chúng tôi thực hiện tạo và quản lý tài khoản Google Adword của Doanh nghiệp Bạn với chi phí như sau:

MỨC CHI TIÊU TÀI KHOẢN/ THÁNG SỐ NHÓM DỊCH VỤ SỐ TỪ KHOÁ PHÍ THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH

(Một lần duy nhất)

PHẦN TRĂM QUẢN LÝ / MỨC CHI TIÊU
Từ 5.000.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ 1-3 nhóm <= 30 từ khóa 2.000.000 VNĐ 12%
Từ 10.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ 10%
Từ 20.000.000 VNĐ – 50.000.000 VNĐ 1-5 nhóm <= 50 từ khóa 3.000.000 VNĐ 8%
Từ 50.000.000 VNĐ – 100.000.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ 6%
Trên 100.000.000 VNĐ < 10 nhóm <= 100 từ khóa 5%

 

  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT.
  • → Khách hàng sẽ được giảm 50% phí thiết lập chương trình khi thanh toán phí quản lý gói 3 tháng/ lần.
  • → Khách hàng sẽ được giảm 100% phí thiết lập chương trình khi thanh toán phí quản lý gói 6 tháng/ lần.
  • → Phí quản lý được căn cứ vào số tiền thực tế kháhc hàng thanh toán trên tài khoản Google Adword trong 30 ngày. Trong trường hợp mức chi tiêu thực tế thấp hơn mức đặt hàng, khách hàng sẽ thanh toán dựa trên mức đặt hàng cho AZTECH.
  • → Mức phí trên không bao gồm thiết kế banner hoặc video chạy quảng cáo GDN.
  • → AZTECH cung cấp tài khoản thực hiện quảng cáo cho khách hàng. Khách hàng thanh toán chi phí trước khi triển khai.
  • → Chi phí trên không bao gồm 1% phí visa trả cho Google.

 

CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

 

LOẠI HÌNH QUẢNG CÁO MÔ TẢ CÔNG VIỆC GHI CHÚ
GOOGLE TÌM KIẾM Xác định mục tiêu chiến dịch với khách hàng
Nghiên cứu tư vấn bộ từ khóa chiến dịch Số lượng từ khóa dự trên ngân sách & lượt tìm kiếm TB để quyết định
Đánh giá & tối ưu trang đích theo mục tiêu chiến dịch Không bao gồm HTML & CSS trang đích
Thiết lập chiến dịch & Tối ưu hóa chiến dịch
Cài đặt theo dõi chuyển đổi, tiếp thị lại và GA Hỗ trợ cài đặt
Đánh giá phân tích chiến dịch / tháng Lưu lượng truy cập từ nguồn Adword trên trang
GOOGLE HIỂN THỊ Xác định mục tiêu chiến dịch với Khách hàng
Phân tích chân dung KH mục tiêu & xác định trang hiển thị
Đánh giá & tối ưu trang đích theo mục tiêu chiến dịch Không bao gồm HTML & CSS trang đích
Tư vấn hình ảnh & video hiển thị Không bao gồm chi phí sản xuất hình ảnh + video
Thiết lập chiến dịch & Tối ưu hóa chiến dịch
Cài đặt theo dõi chuyển đổi, tiếp thị lại và GA Hỗ trợ cài đặt
Đánh giá phân tích chiến dịch / tháng Lưu lượng truy cập từ nguồn Adword trên trang

0903 858 865