Chính sách đổi trả và hoàn tiền

1801 Views
25/03/2017
Chính sách chung

Chúng tôi chịu trách nhiệm về các dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng. Chính sách hoàn tiền sẽ dựa vào chất lượng dịch vụ và điều khoản cam kết trong hợp đồng với khách hàng.

0903 858 865