Facebook Ads

9842 Views
29/08/2016
Bảng giá

I – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT HIỂN THỊ – CPM

BASIC

5.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
50.000 – 80.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

STANDARD

10.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
80.000 – 150.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

ADVANCED

15.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
150.000 – 300.000  tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

PRO

20.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
300.000 – 500.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê
  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT.
  • → Áp dụng cho 01 chiến dịch (1 bài) quảng cáo chạy liên tục. Tối đa 30 ngày.
  • → Giảm 10% cho triển khai 3 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần.
  • → Giảm 15% cho triển khai 5 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần.

II – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT TƯƠNG TÁC – CPE

BASIC

5.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
2.000 – 3.000 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

STANDARD

10.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
4.000 – 5.000 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

ADVANCED

15.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
7.000 – 8.500 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

PRO

20.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
10.000 – 12.000 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê
  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT.
  • → Lượt tương tác bao gồm : like page, like post, comment, click to website, click to see more, click photos, share.
  • → Áp dụng cho 1 chiến dịch quảng cáo chạy liên tục. Tối đa 30 ngày.
  • → Giảm 10% cho triển khai 3 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần.
  • → Giảm 15% cho triển khai 5 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần.

III – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT THÍCH TRANG – LIKE PAGE

BASIC

7.500.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
1.000 LIKE
20 ngày
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

STANDARD

18.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
3.000 LIKE
30 ngày
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

ADVANCED

27.500.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
5.000 LIKE
30 – 45 ngày
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

PRO

52.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
10.000 LIKE
30 – 60 ngày
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê
  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT.
  • → Chi phí sẽ được hoàn trả nếu AZTech không đạt KPI đã cam kết.
  • → Bảng giá được áp dụng cho đối tượng : Việt Nam / Hồ Chí Minh / Hà Nội / Đà Nẵng … hoặc từ nhóm tiếp cận trên 3 khu vực địa lý trở lên.
  • → Tăng thêm 30% chi phí trong trường hợp nhắm mục tiêu trong 1 bán kính cụ thể hoặc 1 khu vực địa lý không thuộc nêu trên.
  • → Bảng giá thực tế có thể được giảm khi AZTECH phân tích đối tượng THÍCH TRANG của Fanpage Doanh nghiệp.

0903 858 865