Seo Service

4744 Views
29/08/2016
Bảng giá

Bảng giá

BASIC

3 – 8 TRIỆU/ THÁNG

< 20 keywords

Cam kết traffic về website

TOP 30-05 Google Việt Nam

Tối ưu hóa onpage cho SEO

Cài đặt Google Analytic

06 tháng

Chạy Google adword đi kèm

Phí duy trì / tháng

50%

Báo cáo định kỳ hằng tháng

STANDARD

5 – 10 TRIỆU/ THÁNG

< 35 keywords

Cam kết traffic về website

TOP 30-05 Google Việt Nam

Tối ưu hóa onpage cho SEO

Cài đặt Google Analytic

06 tháng

Chạy Google adword đi kèm

Phí duy trì / tháng

50%

Báo cáo định kỳ hằng tháng

ADVANCED

10 – 20 TRIỆU/ THÁNG

< 50 keywords

Cam kết traffic về website

TOP 30-05 Google Việt Nam

Tối ưu hóa onpage cho SEO

Cài đặt Google Analytic

06 tháng

Chạy Google adword đi kèm

Phí duy trì / tháng

50%

Báo cáo định kỳ hằng tháng

PRO

15 – 25 TRIỆU/ THÁNG

< 70 keywords

Cam kết traffic về website

TOP 30-05 Google Việt Nam

Tối ưu hóa onpage cho SEO

Cài đặt Google Analytic

06 tháng

Chạy Google adword đi kèm

Phí duy trì / tháng

50%

Báo cáo định kỳ hằng tháng

  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT.
  • → Giảm 12% cho thời gian SEO kéo dài 8 tháng.
  • → Giảm 15% cho thời gian SEO kéo dài 12 tháng.
  • → Chu kỳ thanh toán : 03 tháng/ lần.
  • → Từ khóa có độ dài >= 3 từ và có lượt tìm kiếm TB/tháng <1.000 do AZTECH đề xuất.
  • → Bảng giá chính xác sẽ được chuyên viên tư vấn AZTECH gửi quý khách sau khi phân tích bộ từ khoá + website của quý khách.
0903 858 865