Video Marketing

1064 Views
30/08/2016
Bảng giá

Bảng giá

CLIP SLIDE

100.000 VNĐ

Dưới 3 phút

Thời gian: 02 ngày

01 clip

02 lần chỉnh sửa

TVC

1.5 TRIỆU – 3 TRIỆU

Dưới 1.5 phút

Thời gian: 07 ngày

01 clip + 02 audio

02 lần chỉnh sửa

ANIMOTION

2 TRIỆU – 4.5 TRIỆU

Dưới 1.5 phút

Thời gian: 14 ngày

01 clip + 01 audio

02 lần chỉnh sửa

INTRODUCTION

3 TRIỆU – 5 TRIỆU

Dưới 5 phút

Thời gian: 14 ngày

01 clip + 02 audio

02 lần chỉnh sửa

    • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
    • → Chi phí/ chỉnh sửa phát sinh : 10% báo giá
    • → Không bao gồm chi phí di chuyển / ăn ở
    • → Chi phí viral video sẽ được căn cứ vào đối tượng khách hàng mục tiêu của Doanh nghiệp mong muốn tiếp cận.
alo
1900-6946