Content Management

11114 Views
28/08/2016
Bảng giá

Bảng giá

 • I – GÓI FANPAGE

  BASIC

  2 TRIỆU/ THÁNG

  Cover fanpage
  01 lần / tháng
  Lên plan chiến lược
  Quản lý Fanpage – Facebook
  03 bài/ tuần
  Like/ post
  10 like/ post
  Tối ưu SEO page
  Facebook Ads
  0
  0
  FB Group Seeding
  0
  0
  Source media
  0
  Review page
  0 Review/ tháng
  Cam kết KPI tăng trưởng fanpage
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu

  STANDARD

  3.5 TRIỆU/ THÁNG

  Cover fanpage
  01 lần / tháng
  Lên plan chiến lược
  Quản lý Fanpage – Facebook
  03 bài/ tuần
  Like/ post
  10 like/ post
  Tối ưu SEO page
  Facebook Ads
  01 bài
  2.000 – 3.000 reach/ post
  FB Group Seeding
  2 kịch bản/ 3 Groups/ 15 commemts
  Source media
  0
  Review page
  0 Review/ tháng
  Cam kết KPI tăng trưởng fanpage
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu

  ADVANCED

  5 TRIỆU/ THÁNG

  Cover fanpage
  01 lần / tháng
  Lên plan chiến lược
  Quản lý Fanpage – Facebook
  5 bài / tuần
  Like/ post
  15 like/ post
  Tối ưu SEO page
  Facebook Ads
  01 bài
  3.000 – 4.000 reach/ post
  FB Groups Seeding
  3 kịch bản/ 5 Groups/ 30 comment
  Source media
  2 video
  Review page
  2 reviews / tháng
  Cam kết KPI tăng trưởng fanpage
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu

  PRO

  7 TRIỆU/ THÁNG

  Cover fanpage
  01 lần / tháng
  Lên plan chiến lược
  Quản lý fanpage – Facebook
  7 bài/ tuần
  Like / post
  15 likes/ post
  Tối ưu SEO page
  Facebook Ads
  01 bài
  3.000 – 4.000 reach/ post
  FB Groups Seeding
  3 kịch bản/ 5 Groups/ 30 comment
  Source media
  3 video
  Review page
  3 reviews/ tháng
  Cam kết KPI tăng trưởng fanpage
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu

  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • → KH cung cấp source media cho AZT biên tập nội dung (đối với gói KH ko chọn source media)
  • → Source media chỉ áp dụng cho KH tại nội thành TP HCM. Các KH ở khu vực khác sẽ được chuyển sang gói dựng video hoặc thiết kế hình ảnh theo concept.
  • → Thời hạn triển khai: tối thiểu 03 tháng
  • → Giảm 10% cho thời gian triển khai 06 tháng – Thanh toán 1 lần
  • → Giảm 15% cho thời gian triển khai 12 tháng – Thanh toán 1 lần

các dự án chúng tôi đã thực hiện

Với hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý hơn 300 fanpage Việt nam + nước ngoài.
Hãy để AZTECH chăm lo từ A-Z cho fanpage của bạn


TIGI
Xem Dự Án

Huynh Thao Spa
Xem Dự Án

Adeline Beauty
Xem Dự Án

Treehut
Xem Dự Án

Chicken Society
Xem Dự Án

Kfish
Xem Dự Án

Che buoi PN
Xem Dự Án

Alo Nguyen Lieu
Xem Dự Án

Teamet
Xem Dự Án

Zpizza
Xem Dự Án

Modano Coffee
Xem Dự Án

Oc Co Be
Xem Dự Án

Vinh Thuan
Xem Dự Án

Sutumi
Xem Dự Án

Ori Fashion Design
Xem Dự Án

Phaenom
Xem Dự Án

Nha Khoa Kim Khôi
Xem Dự Án

South Sky
Xem Dự Án

Khau Trang Thao Ngoc
Xem Dự Án

Okasa
Xem Dự Án

Zumba Bien Hoa
Xem Dự Án

Phonebox
Xem Dự Án

HSB Japan
Xem Dự Án

Lam Huong Jewelry
Xem Dự Án

Nailly
Xem Dự Án

Oriental Mall
Xem Dự Án

 • II – GÓI CONTENT WEBSITE

  BASIC

  2 TRIỆU/ THÁNG

  Banner website
  banner/ tháng
  Bài viết website – chuẩn SEO
  02 bài / tuần
  Cập nhật sản phẩm
  < 10 sản phẩm / tháng
  Chia sẻ diễn đàn liên quan
  5 forums/ tuần
  Forum Seeding
  0
  Back up dữ liệu website
  Quản lý gia hạn hosting / domain
  Chia sẻ Twitter
  Quản lý zalo page
  Báo cáo, phân tích số liệu

  STANDARD

  2.5 TRIỆU/ THÁNG

  Banner website
  01 banner/ tháng
  Bài viết website – chuẩn SEO
  03 bài / tuần
  Cập nhật sản phẩm
  < 30 sản phẩm / tháng
  Chia sẻ diễn đàn liên quan
  10 forums/ tuần
  Forum seeding
  2 topics/ 4 forums/ 20 comment
  Back up dữ liệu website
  Quản lý gia hạn hosting / domain
  Chia sẻ Twitter
  Quản lý zalo page
  Báo cáo, phân tích số liệu

  PRO

  3.5 TRIỆU / THÁNG

  Banner website
  01- 03 banner/ tháng
  Bài viết website – chuẩn SEO
  03 bài / tuần
  Cập nhật sản phẩm
  < 50 sản phẩm / tháng
  Chia sẻ diễn đàn liên quan
  10 forums/ tuần
  Forum seeding
  3 topics / 5 forums/ 30 comment
  Back up dữ liệu website
  Quản lý gia hạn hosting / domain
  Chia sẻ Twitter
  Quản lý zalo page
  Báo cáo, phân tích số liệu

  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • → AZT nghiên cứu bộ từ khóa dài phù hợp cho chiến lược SEO “bán hàng” của doanh nghiệp
  • → Thời hạn triển khai: tối thiểu 03 tháng
  • → Giảm 10% cho thời gian triển khai 06 tháng – Thanh toán 1 lần
  • → Giảm 15% cho thời gian triển khai 12 tháng – Thanh toán 1 lần
  alo

 • III – TRỌN GÓI

  BASIC

  3.5 TRIỆU/ THÁNG

  Bài viết website – chuẩn SEO
  01 bài / tuần
  Cập nhật sản phẩm
  số sản phẩm / tháng
  Quản trị website
  dữ liệu , domain , hosting
  Chia sẻ diễn đàn liên quan
  5 forums/ tuần
  Chia sẻ Twitter
  Quản lý zalo page
  Quản lý fanpage – Facebook
  03 bài/ tuần
  Facebook Ads
  0
  0
  FB Group Seeding
  0
  0
  Source media
  video / tháng
  Review page
  reviews / tháng
  Quản lý Instagram
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu

  STANDARD

  5 TRIỆU/ THÁNG

  Bài viết website – chuẩn SEO
  02 bài / tuần
  Cập nhật sản phẩm
  < 20 sản phẩm / tháng
  Quản trị website
  dữ liệu , domain , hosting
  Chia sẻ diễn đàn liên quan
  5 forums/ tuần
  Chia sẻ Twitter
  Quản lý zalo page
  Quản lý fanpage – Facebook
  05 bài/ tuần
  Facebook Ads
  01 bài
  2.000 – 3.000 reach/ post
  FB Groups Seeding
  2 kịch bản/ 3 groups/ 15 comments
  Source media
  video / tháng
  Review page
  reviews / tháng
  Quản lý Instagram
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu

  ADVANCED

  7 TRIỆU/ THÁNG

  Bài viết website – chuẩn SEO
  03 bài / tuần
  Cập nhật sản phẩm
  < 30 sản phẩm / tháng
  Quản trị website
  dữ liệu , domain , hosting
  Chia sẻ diễn đàn liên quan
  10 forums/ tuần
  Chia sẻ Twitter
  Quản lý zalo page
  Quản lý fanpage – Facebook
  07 bài / tuần
  Facebook Ads
  01 bài
  2.000 – 3.000 reach/ post
  FB Groups Seeding
  3 kịch bản/ 5 groups/ 30 comment
  Source media
  2 video
  Review page
  3 reviews / tháng
  Quản lý Instagram
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu

  PRO

  10 TRIỆU/ THÁNG

  Bài viết website – chuẩn SEO
  03 bài / tuần
  Cập nhật sản phẩm
  < 50 sản phẩm / tháng
  Quản trị website
  dữ liệu , domain , hosting
  Chia sẻ diễn đàn liên quan
  10 forums/ tuần
  Chia sẻ Twitter
  Quản lý zalo page
  Quản lý fanpage – Facebook
  07 bài / tuần
  Facebook Ads
  02 bài
  2.000 – 3.000 reach/ post
  FB Groups Seeding
  3 kịch bản/ 5 groups/ 30 comment
  Source media
  2 video
  Review page
  5 reviews / tháng
  Quản lý Instagram
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu

  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • → Thời gian triển khai tối thiểu 03 tháng
  • → Giảm 10% cho triển khai 06 tháng – thanh toán 01 lần
  • → Giảm 15% cho triển khai 12 tháng – thanh toán 01 lần

0903 858 865