Content Management

7835 Views
28/08/2016
Bảng giá

Bảng giá

I – GÓI FANPAGE

BASIC

2 TRIỆU/ THÁNG

Cover fanpage
01 lần / tháng
Quản lý fanpage – Facebook
05 bài / tuần
Facebook Ads
01 bài
2.000 – 3.000 reach/ post
Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan
5 groups/ tuần
FB Groups Seeding
3 kịch bản / 15 comment
Tối ưu SEO page
Like / post
10 like / post
Source media
video / tháng
Review page
reviews / tháng
Quản lý Instagram
Tổ chức minigame Facebook
Báo cáo, phân tích số liệu

STANDARD

3.5 TRIỆU/ THÁNG

Cover fanpage
01 lần / tháng
Quản lý fanpage – Facebook
7 bài / tuần
Facebook Ads
01 bài
2.000 – 3.000 reach/ post
Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan
5 groups/ tuần
FB Groups Seeding
4 kịch bản / 20 comment
Tối ưu SEO page
Like / post
10 like / post
Source media
2 video / tháng
Review page
3 reviews / tháng
Quản lý Instagram
Tổ chức minigame Facebook
Báo cáo, phân tích số liệu

ADVANCED

5 TRIỆU/ THÁNG

Cover fanpage
01 lần / tháng
Quản lý fanpage – Facebook
7 bài / tuần
Facebook Ads
02 bài
2.000 – 3.000 reach/ post
Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan
5 groups/ tuần
FB Groups Seeding
4 kịch bản / 20 comment
Tối ưu SEO page
Like / post
15 like / post
Source media
30 hình; 2-4 video
Review page
3 reviews / tháng
Quản lý Instagram
Tổ chức minigame Facebook
Báo cáo, phân tích số liệu

PRO

7 TRIỆU/ THÁNG

Cover fanpage
01 lần / tháng
Quản lý fanpage – Facebook
7 bài / tuần
Facebook Ads
04 bài
2.000 – 3.000 reach/ post
Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan
7 groups/ tuần
FB Groups Seeding
5 kịch bản / 30 comment
Tối ưu SEO page
Like / post
15 like / post
Source media
50 hình; 3-6 video
Review page
5 reviews / tháng
Quản lý Instagram
Tổ chức minigame Facebook
Báo cáo, phân tích số liệu
 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → KH cung cấp source media cho AZT biên tập nội dung (đối với gói KH ko chọn source media)
 • → Source media chỉ áp dụng cho KH tại TP HCM. Các KH ở khu vực khác sẽ được chuyển sang gói dựng video hoặc thiết kế hình ảnh theo concept
 • → Thời hạn triển khai: tối thiểu 03 tháng
 • → Giảm 10% cho thời gian triển khai 06 tháng – Thanh toán 1 lần
 • → Giảm 15% cho thời gian triển khai 12 tháng – Thanh toán 1 lần
aloTÌM HIỂU QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

II – GÓI CONTENT WEBSITE

BASIC

2 TRIỆU/ THÁNG

Banner website
banner/ tháng
Bài viết website – chuẩn SEO
02 bài / tuần
Cập nhật sản phẩm
< 10 sản phẩm / tháng
Chia sẻ diễn đàn liên quan
5 forums/ tuần
Forum seeding
2 topics / 4 forums/ 20 comment
Back up dữ liệu website
Quản lý gia hạn hosting / domain
Chia sẻ G+ / Twitter
Quản lý zalo page
Báo cáo, phân tích số liệu

STANDARD

2.5 TRIỆU/ THÁNG

Banner website
01 banner/ tháng
Bài viết website – chuẩn SEO
03 bài / tuần
Cập nhật sản phẩm
< 30 sản phẩm / tháng
Chia sẻ diễn đàn liên quan
10 forums/ tuần
Forum seeding
3 topics / 5 forums/ 30 comment
Back up dữ liệu website
Quản lý gia hạn hosting / domain
Chia sẻ G+ / Twitter
Quản lý zalo page
Báo cáo, phân tích số liệu

PRO

3.5 TRIỆU / THÁNG

Banner website
01- 03 banner/ tháng
Bài viết website – chuẩn SEO
03 bài / tuần
Cập nhật sản phẩm
< 50 sản phẩm / tháng
Chia sẻ diễn đàn liên quan
10 forums/ tuần
Forum seeding
3 topics / 6 forums/ 40 comment
Back up dữ liệu website
Quản lý gia hạn hosting / domain
Chia sẻ G+ / Twitter
Quản lý zalo page
Báo cáo, phân tích số liệu
 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → AZT nghiên cứu bộ từ khóa dài phù hợp cho chiến lược SEO “bán hàng” của doanh nghiệp
 • → Thời hạn triển khai: tối thiểu 03 tháng
 • → Giảm 10% cho thời gian triển khai 06 tháng – Thanh toán 1 lần
 • → Giảm 15% cho thời gian triển khai 12 tháng – Thanh toán 1 lần
alo

III – TRỌN GÓI

BASIC

3.5 TRIỆU/ THÁNG

Bài viết website – chuẩn SEO
02 bài / tuần
Cập nhật sản phẩm
số sản phẩm /  tháng
Quản trị website
dữ liệu , domain , hosting
Chia sẻ diễn đàn liên quan
5 forums/ tuần
Chia sẻ G+ / Twitter
Quản lý zalo page
Quản lý fanpage – Facebook
05 bài / tuần
Facebook Ads
01 bài
2.000 – 3.000 reach/ post
Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan
5 groups/ tuần
Source media
video / tháng
Review page
reviews / tháng
Quản lý Instagram
Tổ chức minigame Facebook
Báo cáo, phân tích số liệu

STANDARD

5 TRIỆU/ THÁNG

Bài viết website – chuẩn SEO
02 bài / tuần
Cập nhật sản phẩm
< 20 sản phẩm / tháng
Quản trị website
dữ liệu , domain , hosting
Chia sẻ diễn đàn liên quan
5 forums/ tuần
Chia sẻ G+ / Twitter
Quản lý zalo page
Quản lý fanpage – Facebook
07 bài / tuần
Facebook Ads
01 bài
2.000 – 3.000 reach/ post
Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan
5 groups/ tuần
Source media
2 video / tháng
Review page
reviews / tháng
Quản lý Instagram
Tổ chức minigame Facebook
Báo cáo, phân tích số liệu

ADVANCED

7 TRIỆU/ THÁNG

Bài viết website – chuẩn SEO
03 bài / tuần
Cập nhật sản phẩm
< 30 sản phẩm / tháng
Quản trị website
dữ liệu , domain , hosting
Chia sẻ diễn đàn liên quan
10 forums/ tuần
Chia sẻ G+ / Twitter
Quản lý zalo page
Quản lý fanpage – Facebook
07 bài / tuần
Facebook Ads
02 bài
2.000 – 3.000 reach/ post
Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan
10 groups/ tuần
Source media
30 hình; 2-4 video
Review page
3 reviews / tháng
Quản lý Instagram
Tổ chức minigame Facebook
Báo cáo, phân tích số liệu

PRO

10 TRIỆU/ THÁNG

Bài viết website – chuẩn SEO
03 bài / tuần
Cập nhật sản phẩm
< 50 sản phẩm / tháng
Quản trị website
dữ liệu , domain , hosting
Chia sẻ diễn đàn liên quan
10 forums/ tuần
Chia sẻ G+ / Twitter
Quản lý zalo page
Quản lý fanpage – Facebook
07 bài / tuần
Facebook Ads
03 bài
2.000 – 3.000 reach/ post
Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan
10 groups/ tuần
Source media
30 hình; 2-4 video
Review page
5 reviews / tháng
Quản lý Instagram
Tổ chức minigame Facebook
Báo cáo, phân tích số liệu
 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → Thời gian triển khai tối thiểu 03 tháng
 • → Giảm 10% cho triển khai 06 tháng – thanh toán 01 lần
 • → Giảm 15% cho triển khai 12 tháng – thanh toán 01 lần
alo
1900-6946