Content Management

1656 Views
28/08/2016
Bảng giá

Bảng giá

BASIC

2 TRIỆU/ THÁNG

Nội dung website – chuẩn SEO
01 bài / tuần

Quản lý fanpage – Facebook
05 bài / tuần

Forum seeding
03 forum / tuần

Facebook Ads
01 bài
2.000 – 3.000 reach/ post

Quản lý Google+

Quản lý Twitter

Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan

 

Quản lý Zalo Page

Tổ chức event Facebook

 

01 bài PR hoặc video slide

Báo cáo, phân tích số liệu website / fanpage

STANDARD

2,5 TRIỆU/ THÁNG

Nội dung website – chuẩn SEO
02 bài / tuần

Quản lý fanpage – Facebook
07 bài / tuần

Forum seeding
05 forum / tuần

Facebook Ads
02 bài
2.000 – 3.000 reach/ post

Quản lý Google+

Quản lý Twitter

Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan

3 groups/ tuần

Quản lý Zalo Page

Tổ chức event Facebook

 

01 bài PR hoặc video slide

Báo cáo, phân tích số liệu website / fanpage

PRO

3 TRIỆU/ THÁNG

Nội dung website – chuẩn SEO
03 bài / tuần

Quản lý fanpage – Facebook
Tối đa 14 post / tuần

Forum seeding
10 forum / tuần

Facebook Ads
03 bài
2.000 – 3.000 reach/ post

Quản lý Google+

Quản lý Twitter

Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan

5 groups/ tuần

Quản lý Zalo Page

Tổ chức event Facebook

01 event

01 bài PR hoặc video slide

Báo cáo, phân tích số liệu website / fanpage

  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • → Thời hạn triển khai: tối thiểu 03 tháng
  • → Giảm 10% cho thời gian triển khai 06 tháng – Thanh toán 1 lần
  • → Giảm 15% cho thời gian triển khai 12 tháng – Thanh toán 1 lần
alo
1900-6946