Content Management

9996 Views
28/08/2016
Bảng giá

Bảng giá

 • I – GÓI FANPAGE

  BASIC

  2 TRIỆU/ THÁNG

  Cover fanpage
  01 lần / tháng
  Lên plan chiến lược
  Quản lý Fanpage – Facebook
  03 bài/ tuần
  Like/ post
  10 like/ post
  Tối ưu SEO page
  Facebook Ads
  0
  0
  FB Group Seeding
  0
  0
  Source media
  0
  Review page
  0 Review/ tháng
  Cam kết KPI tăng trưởng fanpage
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu

  STANDARD

  3.5 TRIỆU/ THÁNG

  Cover fanpage
  01 lần / tháng
  Lên plan chiến lược
  Quản lý Fanpage – Facebook
  03 bài/ tuần
  Like/ post
  10 like/ post
  Tối ưu SEO page
  Facebook Ads
  01 bài
  2.000 – 3.000 reach/ post
  FB Group Seeding
  2 kịch bản/ 3 Groups/ 15 commemts
  Source media
  0
  Review page
  0 Review/ tháng
  Cam kết KPI tăng trưởng fanpage
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu

  ADVANCED

  5 TRIỆU/ THÁNG

  Cover fanpage
  01 lần / tháng
  Lên plan chiến lược
  Quản lý Fanpage – Facebook
  5 bài / tuần
  Like/ post
  15 like/ post
  Tối ưu SEO page
  Facebook Ads
  01 bài
  3.000 – 4.000 reach/ post
  FB Groups Seeding
  3 kịch bản/ 5 Groups/ 30 comment
  Source media
  2 video
  Review page
  2 reviews / tháng
  Cam kết KPI tăng trưởng fanpage
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu

  PRO

  7 TRIỆU/ THÁNG

  Cover fanpage
  01 lần / tháng
  Lên plan chiến lược
  Quản lý fanpage – Facebook
  7 bài/ tuần
  Like / post
  15 likes/ post
  Tối ưu SEO page
  Facebook Ads
  01 bài
  3.000 – 4.000 reach/ post
  FB Groups Seeding
  3 kịch bản/ 5 Groups/ 30 comment
  Source media
  3 video
  Review page
  3 reviews/ tháng
  Cam kết KPI tăng trưởng fanpage
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu
  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • → KH cung cấp source media cho AZT biên tập nội dung (đối với gói KH ko chọn source media)
  • → Source media chỉ áp dụng cho KH tại nội thành TP HCM. Các KH ở khu vực khác sẽ được chuyển sang gói dựng video hoặc thiết kế hình ảnh theo concept.
  • → Thời hạn triển khai: tối thiểu 03 tháng
  • → Giảm 10% cho thời gian triển khai 06 tháng – Thanh toán 1 lần
  • → Giảm 15% cho thời gian triển khai 12 tháng – Thanh toán 1 lần

 • II – GÓI CONTENT WEBSITE

  BASIC

  2 TRIỆU/ THÁNG

  Banner website
  banner/ tháng
  Bài viết website – chuẩn SEO
  02 bài / tuần
  Cập nhật sản phẩm
  < 10 sản phẩm / tháng
  Chia sẻ diễn đàn liên quan
  5 forums/ tuần
  Forum Seeding
  0
  Back up dữ liệu website
  Quản lý gia hạn hosting / domain
  Chia sẻ G+ / Twitter
  Quản lý zalo page
  Báo cáo, phân tích số liệu

  STANDARD

  2.5 TRIỆU/ THÁNG

  Banner website
  01 banner/ tháng
  Bài viết website – chuẩn SEO
  03 bài / tuần
  Cập nhật sản phẩm
  < 30 sản phẩm / tháng
  Chia sẻ diễn đàn liên quan
  10 forums/ tuần
  Forum seeding
  2 topics/ 4 forums/ 20 comment
  Back up dữ liệu website
  Quản lý gia hạn hosting / domain
  Chia sẻ G+ / Twitter
  Quản lý zalo page
  Báo cáo, phân tích số liệu

  PRO

  3.5 TRIỆU / THÁNG

  Banner website
  01- 03 banner/ tháng
  Bài viết website – chuẩn SEO
  03 bài / tuần
  Cập nhật sản phẩm
  < 50 sản phẩm / tháng
  Chia sẻ diễn đàn liên quan
  10 forums/ tuần
  Forum seeding
  3 topics / 5 forums/ 30 comment
  Back up dữ liệu website
  Quản lý gia hạn hosting / domain
  Chia sẻ G+ / Twitter
  Quản lý zalo page
  Báo cáo, phân tích số liệu
  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • → AZT nghiên cứu bộ từ khóa dài phù hợp cho chiến lược SEO “bán hàng” của doanh nghiệp
  • → Thời hạn triển khai: tối thiểu 03 tháng
  • → Giảm 10% cho thời gian triển khai 06 tháng – Thanh toán 1 lần
  • → Giảm 15% cho thời gian triển khai 12 tháng – Thanh toán 1 lần
  alo

 • III – TRỌN GÓI

  BASIC

  3.5 TRIỆU/ THÁNG

  Bài viết website – chuẩn SEO
  01 bài / tuần
  Cập nhật sản phẩm
  số sản phẩm / tháng
  Quản trị website
  dữ liệu , domain , hosting
  Chia sẻ diễn đàn liên quan
  5 forums/ tuần
  Chia sẻ G+ / Twitter
  Quản lý zalo page
  Quản lý fanpage – Facebook
  03 bài/ tuần
  Facebook Ads
  0
  0
  FB Group Seeding
  0
  0
  Source media
  video / tháng
  Review page
  reviews / tháng
  Quản lý Instagram
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu

  STANDARD

  5 TRIỆU/ THÁNG

  Bài viết website – chuẩn SEO
  02 bài / tuần
  Cập nhật sản phẩm
  < 20 sản phẩm / tháng
  Quản trị website
  dữ liệu , domain , hosting
  Chia sẻ diễn đàn liên quan
  5 forums/ tuần
  Chia sẻ G+/ Twitter
  Quản lý zalo page
  Quản lý fanpage – Facebook
  05 bài/ tuần
  Facebook Ads
  01 bài
  2.000 – 3.000 reach/ post
  FB Groups Seeding
  2 kịch bản/ 3 groups/ 15 comments
  Source media
  video / tháng
  Review page
  reviews / tháng
  Quản lý Instagram
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu

  ADVANCED

  7 TRIỆU/ THÁNG

  Bài viết website – chuẩn SEO
  03 bài / tuần
  Cập nhật sản phẩm
  < 30 sản phẩm / tháng
  Quản trị website
  dữ liệu , domain , hosting
  Chia sẻ diễn đàn liên quan
  10 forums/ tuần
  Chia sẻ G+/ Twitter
  Quản lý zalo page
  Quản lý fanpage – Facebook
  07 bài / tuần
  Facebook Ads
  01 bài
  2.000 – 3.000 reach/ post
  FB Groups Seeding
  3 kịch bản/ 5 groups/ 30 comment
  Source media
  2 video
  Review page
  3 reviews / tháng
  Quản lý Instagram
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu

  PRO

  10 TRIỆU/ THÁNG

  Bài viết website – chuẩn SEO
  03 bài / tuần
  Cập nhật sản phẩm
  < 50 sản phẩm / tháng
  Quản trị website
  dữ liệu , domain , hosting
  Chia sẻ diễn đàn liên quan
  10 forums/ tuần
  Chia sẻ G+/ Twitter
  Quản lý zalo page
  Quản lý fanpage – Facebook
  07 bài / tuần
  Facebook Ads
  02 bài
  2.000 – 3.000 reach/ post
  FB Groups Seeding
  3 kịch bản/ 5 groups/ 30 comment
  Source media
  2 video
  Review page
  5 reviews / tháng
  Quản lý Instagram
  Tổ chức minigame Facebook
  Báo cáo, phân tích số liệu
  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • → Thời gian triển khai tối thiểu 03 tháng
  • → Giảm 10% cho triển khai 06 tháng – thanh toán 01 lần
  • → Giảm 15% cho triển khai 12 tháng – thanh toán 01 lần
1900-6946