Facebook Ads

2323 Views
29/08/2016
Bảng giá

I – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT HIỂN THỊ – CPM

 

BASIC

2.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
30.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Gắn pixel theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

STANDARD

3.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
50.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Gắn pixel theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

ADVANCED

5.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
100.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Gắn pixel theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

PRO

8.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
200.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Gắn pixel theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê
 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → Áp dụng cho 1 chiến dịch quảng cáo chạy liên tục
 • → Giảm 10% cho triển khai 3 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần
 • → Giảm 15% cho triển khai 5 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần
 • → Báo giá không áp dụng cho các ngành làm đẹp, BĐS

 

II – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT TƯƠNG TÁC – CPE

BASIC

2.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
800 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Gắn pixel theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

STANDARD

3.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
1.500 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Gắn pixel theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

ADVANCED

5.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
3.000 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Gắn pixel theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

PRO

8.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
6.000 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Gắn pixel theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê
 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → Lượt tương tác bao gồm : like page, like post, comment, click to website, click to see more, click photos, share
 • → Áp dụng cho 1 chiến dịch quảng cáo chạy liên tục. Tối đa 20 ngày
 • → Giảm 10% cho triển khai 3 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần
 • → Giảm 15% cho triển khai 5 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần
 • → Báo giá không áp dụng cho các ngành làm đẹp, BĐS

 

III – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT THÍCH TRANG – LIKE PAGE

BASIC

3.500.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
1.000 LIKE
Tư vấn chọn KH mục tiêu
30 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

STANDARD

8.400.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
3.000 LIKE
Tư vấn chọn KH mục tiêu
30 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

ADVANCED

12.500.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
5.000 LIKE
Tư vấn chọn KH mục tiêu
30 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

PRO

22.500.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
10.000 LIKE
Tư vấn chọn KH mục tiêu
30 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê
 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → Khách hàng thanh toán 100% chi phí trước khi triển khai gói dịch vụ
 • → Chi phí sẽ được hoàn trả theo KPI cam kết (số like page) trong thời gian quy định
 • → Giảm 5% cho cho lần sử dụng sau của Khách hàng với các gói Facebook ads
 • Báo giá không áp dụng cho các ngành làm đẹp, BĐS
alo
1900-6946