Facebook Ads

5034 Views
29/08/2016
Bảng giá

I – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT TIẾP CẬN (REACH)

 

BASIC

2.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
20.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

STANDARD

3.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
35.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

ADVANCED

5.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
60.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

PRO

8.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
100.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê
 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → Áp dụng cho 01 chiến dịch quảng cáo chạy liên tục. Tối dda 20 ngày
 • → Giảm 10% cho triển khai 3 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần
 • → Giảm 15% cho triển khai 5 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần
 • → Báo giá không áp dụng cho ngành làm đẹp & bất động sản

 

II – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT TƯƠNG TÁC – CPE

BASIC

2.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
800 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

STANDARD

3.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
1.500 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

ADVANCED

5.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
2.700 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

PRO

8.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
5.000 tương tác
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê
 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → Lượt tương tác bao gồm : like page, like post, comment, click to website, click to see more, click photos, share
 • → Áp dụng cho 1 chiến dịch quảng cáo chạy liên tục. Tối đa 20 ngày
 • → Giảm 10% cho triển khai 3 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần
 • → Giảm 15% cho triển khai 5 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần
 • → Báo giá không áp dụng cho ngành làm đẹp & bất động sản

 

III – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT THÍCH TRANG – LIKE PAGE

BASIC

4.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
1.000 LIKE
20 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

STANDARD

10.500.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
3.000 LIKE
20 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

ADVANCED

15.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
5.000 LIKE
20 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê

PRO

25.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
10.000 LIKE
20 ngày
Tư vẫn chọn KH mục tiêu
Hỗ trợ tạo & tối ưu fanpage
Báo cáo/Thống kê
 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → Chi phí sẽ được hoàn trả nếu AZTech không đạt KPI đã cam kết.
 • → Báo giá không áp dụng cho ngành làm đẹp & bất động sản.
alo
1900-6946