check

43 Views
16/09/2020
Uncategorized
Rate this post

BASIC

STANDARD

ADVANCED

PRO

CONTENT FANPAGE

FACEBOOK ADS

Giải pháp quản lý nghiệp vụ tiền lương thông minh, hiệu quả.

28 triệu

ĐĂNG KÝ

15 bài / tháng ( 3 bài / tuần)
1 cover / tháng
3 review / tháng
Tối ưu page chuẩn SEO

50 inbox/ tháng

CONTENT MAPS

CONTENT WEB

CONTENT FANPAGE

Dịch Vụ Bảo Hiểm Xã Hội

Giải pháp thực hiện thủ tục Bảo hiểm Xã hội nhanh chóng, đúng với quy định

13.5 triệu

ĐĂNG KÝ

15 bài / tháng ( 3 bài / tuần)
1 cover / tháng
3 review / tháng
Tối ưu page chuẩn SEO

CONTENT MAPS

Tư vấn chiến lược từ khóa
Tối ưu thông tin maps
Đăng: 4 bài / tháng
10 đánh giá maps / tháng
Phản hồi đánh giá
Tối ưu Seo hình ảnh : 5-7 ảnh
Hỗ trợ chạy quảng cáo Maps

FACEBOOK ADS

100 inbox/ tháng

CONTENT WEB

CONTENT FANPAGE

FACEBOOK ADS

Dịch Vụ C&B Trọn Gói

Giải pháp quản lý nghiệp vụ tiền lương thông minh, hiệu quả.

16.5 triệu

ĐĂNG KÝ

20 bài / tháng ( 4-5 bài / tuần)
1 cover / tháng
5 review / tháng
Tối ưu page chuẩn SEO

200 inbox/ tháng

CONTENT MAPS

Tư vấn chiến lược từ khóa
Tối ưu thông tin maps
Đăng: 4 bài / tháng
10 đánh giá maps / tháng
Phản hồi đánh giá
Tối ưu Seo hình ảnh : 5-7 ảnh
Hỗ trợ chạy quảng cáo Maps

CONTENT WEB

“4 bài / tháng ( tương đương 1 bài / tuần)
Chia sẻ 10 forum/ tuần ( tương đương 40 forum / tháng)
Chia sẻ mạng xã hội Gói SEO 5 triệu giảm còn 3.5tr khi đi theo gói combo – Gói SEO thực hiện 6 tháng . Cam kết: +

+ Traffic web : 10.000 – 25.000
+ Xếp hạng từ khóa:
* 35 từ khóa liên quan về phòng tập lọt top 50 trở lại * Trong đó > 50% lot TOP 20 trở lại “

CONTENT FANPAGE

FACEBOOK ADS

Dịch Vụ C&B Trọn Gói

Giải pháp quản lý nghiệp vụ tiền lương thông minh, hiệu quả.

7.900K

ĐĂNG KÝ

15 bài / tháng ( 3 bài / tuần)
1 cover / tháng
3 review / tháng
Tối ưu page chuẩn SEO

100 inbox/ tháng

CONTENT MAPS

Tư vấn chiến lược từ khóa
Tối ưu thông tin maps
Đăng: 4 bài / tháng
10 đánh giá maps / tháng
Phản hồi đánh giá
Tối ưu Seo hình ảnh : 5-7 ảnh
Hỗ trợ chạy quảng cáo Maps

CONTENT WEB

4 bài / tháng ( tương đương 1 bài / tuần)
Chia sẻ 10 forum/ tuần ( tương đương 40 forum / tháng)
Chia sẻ mạng xã hội
Gói SEO 5 triệu giảm còn 3.5tr khi đi theo gói combo +

– Gói SEO thực hiện 6 tháng . Cam kết:
+ Traffic web : 10.000 – 25.000
+ Xếp hạng từ khóa:
* 35 từ khóa liên quan về phòng tập lọt top 50 trở lại
* Trong đó > 50% lot TOP 20 trở lại

0903 858 865
Paste your AdWords Remarketing code here