Facebook Ads

577 Views
30/08/2016
Quy trình
Ký hợp đồng

1.Nhận yêu cầu

Ký hợp đồng

2.Tư vấn báo giá

Ký hợp đồng

3.Ký hợp đồng

Ký hợp đồng

4.Kí hợp đồng / TT tạm ứng

Ký hợp đồng

5.Triển khai

Ký hợp đồng

6.Báo cáo

Ký hợp đồng

7.Hoàn tất thủ tục

Ký hợp đồng

8.TT còn lại

0903 858 865