Facebook Ads

824 Views
30/08/2016
Quy trình
Rate this post
Ký hợp đồng

1.Nhận yêu cầu

Ký hợp đồng

2.Tư vấn báo giá

Ký hợp đồng

3.Ký hợp đồng

Ký hợp đồng

4.Kí hợp đồng / TT tạm ứng

Ký hợp đồng

5.Triển khai

Ký hợp đồng

6.Báo cáo

Ký hợp đồng

7.Hoàn tất thủ tục

Ký hợp đồng

8.TT còn lại

0903 858 865
Paste your AdWords Remarketing code here