Google Adwords

113 Views
30/08/2016
Quy trình
Rate this post
Ký hợp đồng

1.Nhận yêu cầu

Ký hợp đồng

2.Tư vấn

Ký hợp đồng

3.Chọn list keyword và web hiển thị

Báo giá

4.Báo giá

Ký hợp đồng

5.Kí hợp đồng / TT tạm ứng

Triển khai

6.Triển khai

Báo cáo

7.Báo cáo

Ký hợp đồng

8.TT còn lại

0903 858 865
Paste your AdWords Remarketing code here