Seo Service

1583 Views
30/08/2016
Quy trình
Ký hợp đồng

1.Nhận yêu cầu

Ký hợp đồng

2.Tư vấn

Ký hợp đồng

3.Chọn list keyword và web hiển thị

Báo giá

4.Báo giá

Ký hợp đồng

5.Kí hợp đồng / TT tạm ứng

Triển khai

6.Triển khai

Báo cáo

7.Báo cáo

Ký hợp đồng

8.TT còn lại

0979 331 468
Paste your AdWords Remarketing code here